siyasal parti

« Sözlük Dizinine Dön

1. Siyasal iktidarı doğrudan ele geçirmek ve toplumu yönetmek amacıyla kurulan, belirli bir çalışma programı ve ideolojisi olan ve demokratik siyasal hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olarak kabul edilen siyasal örgüt. 2. Demokratik sistemlerde, siyasal mücadeleyi belirli hukuksal ve kurumsal çatılar çerçevesinde toplumsallaştırarak, bir yandan sistem içi siyasal talepleri iktidar düzlemine aktarırken, öte yandan da egemen sistemin karşılayamadığı, karşılaması mümkün olmayan talepleri gayri meşru göstererek dışlayıp sisteme alternatif hareketleri sistem içinde eritmenin; sonuçta, toplumdaki siyasal hareketliliği görülebilir, kanalize edilebilir, dolayısıyla da denetlenebilir hale getirebilmenin aracısı olan siyasal organizasyonlar.

İngilizcesi:
political party
« Sözlük Dizinine Dön