soykırım

« Sözlük Dizinine Dön

Jenosid. Toplu katliam. Savaş veya barış zamanlarında belirli bir ırk veya milliyete mensup bireyleri, etnik ya da dinî bir grubun üyelerini öldürmeye, onlara zihinsel ya da bedensel açıdan zarar vermeye, nesillerini devam ettirmelerine engel olacak birtakım tedbirler almaya, daha aşırı düzeyde, onları toptan yok etmeye yönelik eylemlerin tümü. bkz. holokost, kültürel soykırım.

İngilizcesi:
genocide
« Sözlük Dizinine Dön