tarafsızlık

« Sözlük Dizinine Dön

Yansızlık. Taraf tutmama. 1. Aralarında ihtilaf, çatışma veya rekabet bulunan taraflardan hiç birine destek vermeme. 2. Uluslararası hukukta bir devletin savaşa taraf olmadığını gösteren ve savaşa taraf olan devletlerle birlikte tarafsız olan devletlerce de saygı gösterilmesi gereken hak, görev ve ayrıcalıkları içeren hukuki statü.

İngilizcesi:
neutrality
« Sözlük Dizinine Dön