toplu eylem paradoksu

« Sözlük Dizinine Dön

Mancur Olson tarafından ileri sürülen ve grubun oluşumu veya varlığını sürdürmesinin maliyetlerine katlanmadan da o grubun varlığı nedeniyle ortaya çıkan sonuçtan istifade etmenin mümkün olması halinde, bireyin çıkar gruplarına katılmasının rasyonel olmaması durumu. Örn. Sendikanın tüm işçiler için yaptığı zam pazarlığından yararlanan bir işçi veya memur, sendikaya üye olmanın külfetine katlanmak istemez. Bu paradoks, sonunda kamusal mal üretilen tüm süreçlerde bedavacılık olarak karşımıza çıkar. bkz. grup ölçeği paradoksu.

İngilizcesi:
collective action paradox
« Sözlük Dizinine Dön