zorunlu oy verme

« Sözlük Dizinine Dön

Oy kullanmayan kişinin temsil edilmemiş olacağı varsayımına dayanarak, siyasal sistemde herkesin temsil edilmesini sağlamak veya siyasal katılımı artırıp, siyasal sistem yahut rejimin meşruluğunu onaylatmak amacıyla, seçimlerde oy kullanmanın isteğe bağlı olmaktan çıkarılıp zorunlu hale getirilmesi; oy kullanmayanların makul mazeret gösteremedikleri takdirde para cezası veya çeşitli haklardan mahrum edilerek cezalandırılmasını öngören seçim yöntemi.

« Sözlük Dizinine Dön