oy

« Sözlük Dizinine Dön

Bir kişi, karar veya politikanın onaylanma yahut reddedilmesine yönelik her kişinin görüş belirtme hakkı. Seçmenin oy kullanarak siyasal kararları etkilemesi modern demokrasilerin ön önemli özelliklerindendir. Diğer partileri daha çok beğendiği için değil, oy verdiği partilerin kendisini memnun etmemesi nedeniyle, bu partileri cezalandırmak maksadıyla seçmenin başka partilere verdiği oya tepki oyu; seçmen en çok sevdiği veya beğendiği partiye vermesi halinde bile o partinin gereken oyu alamayacağı kaygısıyla, veya çok olumsuz gördüğü bir partinin çok güçlenip iktidara gelmesini önlemek için daha az zararlı gördüğü partiyi desteklemek amacıyla başka partilere verdiği oya taktik oy; bir partiye şans vermek ve bir kez de onu denemek için geçici olarak bir partiye verilen oylara emanet oy; aile büyüklerinin yöneldiği partilere verilen oya uyarılmış oy; partilerin seçmene vaatlerinin benzeşmesi nedeniyle, parti ideolojisine bakmadan seçmene daha somut projeler sunan partilere verdiği oya akılcı oy; somut bir maddi menfaat karşılığında verilen oya da satılmış oy denmektedir.

İngilizcesi:
vote
« Sözlük Dizinine Dön