zulüm

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir şeyi ait olduğu yapı, ortam veya çerçevenin dışına koymak; eşyayı yerli yerine koymamak. 2. Meşru hakların çiğnenmesi, hukukun tanınmaması. Baskı yönetimi. İlke ve kural tanımayan, keyfi davranış. 3. Kendisine tanınan hukuki sınırı geçme, haddi aşma, başkasının mülkünde tasarrufta bulunmaya kalkma. Adaletin zıddı. bkz. adalet.

« Sözlük Dizinine Dön