ambargo

« Sözlük Dizinine Dön

Bir ülkeyi ekonomik veya siyasal açıdan zor duruma düşürmek; istenmeyen bazı karar ya da uygulamalarından vazgeçirebilmek veya söz konusu ülkeyi belirli kararlara uymaya zorlamak vb. gibi amaçlarla, söz konusu ülke ile siyasi-iktisadi bağlantısı olan ülkelerin, bu ülkeye yönelik mal ve hizmet alım-satımlarını engellemek üzere aldıkları önlemler. Bu çerçevede, ekonomik önlemleri öne çıkaran ambargoya ekonomik ambargo; diplomatik-siyasi yaptırımlar üzerinde yoğunlaşan ambargoya da siyasi ambargo denir.

İngilizcesi:
embargo
« Sözlük Dizinine Dön