banka

« Sözlük Dizinine Dön

1. Temel işlevi para ticareti, belirli bir komisyon karşılığında para alıp-satmak olan, ekonomik sistemin düzenli işleyebilmesi için ihtiyaç duyulan sermaye akımının sağlanmasında önemli rol oynayan, finans sektörünün motoru niteliğindeki işletme. 2. Tasarruf sahiplerinin tasarruflarını mevduat olarak belirli faizlerle toplayıp, yine belirli faizlerle işadamlarına veya ihtiyaç sahiplerine aktaran, böylelikle tasarrufların yatırıma dönüşmesi sürecinde aracılık yapan; bunun yanı sıra havale yapmak, senet kırmak, senet tahsili yapmak, çek vermek, ticaret finansmanına yönelik hizmetler sunmak vb. ticari ve ekonomik yaşamın kolaylaştırılmasına yönelik çeşitli faaliyetler yürüten finansal hizmet kurumları.

İngilizcesi:
bank
« Sözlük Dizinine Dön