Director-Stigler yasası

« Sözlük Dizinine Dön

Nobel iktisat ödülü sahibi G. Stigler’in A. Director’a atfen geliştirdiği için ikisinin adıyla bilinen ve kamu yardımlarının daha çok orta sınıflar tarafından kullanıldığını ifade eden kural. Buna göre yoksul kesimlerin desteklenmesi amacını taşıyan kamu harcamalarından öncelikli olarak orta sınıflar yararlanır; çünkü yoksul kesimler sadece piyasa değeri olan becerilerden değil, aynı zamanda yoksullara yardım için dağıtılan fonlardan pay almak için gerekli asgari yeteneklerden de görece yoksundurlar. Bu yeteneklere en çok sahip olan kesim ise orta sınıf olduğu için finansmanını zenginlerin (hatta bazı durumlarda yoksulların) sağladığı kamu harcamalardan en çok onlar istifade ederler. bkz. tersine bakım yasası.

İngilizcesi:
Director-Stigler law
« Sözlük Dizinine Dön