dış politika

« Sözlük Dizinine Dön

Bir devletin diğer devletlere veya uluslararası aktörlere karşı, ulusal çıkarların korunması ve geliştirilmesi temeline dayalı olarak, belirli amaçlarını gerçekleştirmek için, söz konusu devletin siyasal karar organları tarafından belirlenen, geliştirilen ve uygulanan stratejiler, ilkeler ve politikalar bütünü.

İngilizcesi:
foreign policy
« Sözlük Dizinine Dön