Bilimsel bilginin ancak doğrulama yöntemi ile elde edilebileceğini savunan düşünce akımı. bkz. yanlışlamacılık, mantıksal pozitivizm.

İngilizcesi:
verificationism