metodolojik yanlışlamacılık

« Sözlük Dizinine Dön

Son tahlilde neyin yanlış veya doğru olduğunun uylaşımsal olarak belirlendiğini, bu nedenle yanlışlamanın doğru bilgi ile yanlış bilgiyi bir birinden ayıran değil, sadece bilimin gelişmesi için bilim adamlarının nasıl tercihte bulunmaları gerektiğini gösteren bir ölçüt olduğunu savunan yaklaşım. Buna göre, teorilerin yanlışlanması salt gözlem yahut deneyle yapılamaz, bir teorinin yanlışlandığına bilim adamlarının sorgulanamaz kabul ettikleri arkaplan bilgisine bağlı olarak aralarında oluşan uylaşım sonucunda karar verilir. Fakat “gözlem ve deneylerin yanlışladığı teorilerin doğru olmaları ihtimaline rağmen terk edilmeleri” riski, bilimsel gelişmenin alternatif maliyetidir. bkz. yanlışlamacılık, doğrulamacılık, yeni doğrulamacılık, yanılabilircilik, uylaşımcılık.

İngilizcesi:
methodological falsificationism
« Sözlük Dizinine Dön