İkinci Dünya Savaşı sonlarında, 1944’te ABD’de yapılan Bretton Woods Konferansları sırasında IMF ile birlikte kurulmasına karar verilerek 1946’da faaliyete geçen, kuruluş amacı üye ülkelerin imar ve kalkınmaları için sermaye yatırımlarını yönlendirmek ve özendirmek olan; üye ülkelerin oy hakkı ile sermayesine katkı oranlarının, dünya ticaretindeki paylarıyla belirlendiği uluslararası finans kuruluşu. Resmi adı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) olan, ancak daha yaygın şekilde Dünya Bankası olarak anılan söz konusu banka, kuruluşunu izleyen yıllarda daha çok Batı Avrupa’nın imar sorunlarıyla ilgilenmiş, daha sonraları az gelişmiş ülkeleri de ilgi alanına dahil etmiştir.1980’li yıllarda dış ödeme sorunlarının çözümü için az gelişmiş ülkelere kendi önereceği iktisadi program paketini uygulamaları karşılığında parasal yardımlarda bulunan Dünya Bankası, özel sektörün geliştirilmesi ve yabancı sermayenin özendirilmesi politikası çerçevesinde ekonomik, teknik, mali, finansal ve siyasal açıdan titizlikle incelediği az gelişmiş ülke yatırım projelerine düşük faizli, belirli bir süresi geri ödemesiz uzun vadeli proje kredileri vermektedir. Banka 2000’li yıllarda daha çok dünyada yoksulluğun azaltılması meselesine odaklanmaktadır. bkz. Dünya Bankası grubu.

İngilizcesi:
the World Bank