Bir ülkenin, ticaret ortağı bir ülkeye karşı, gümrük tarifeleri konusunda üçüncü bir ülkeye tanıyacağı en düşük tarifeyi kendisine de tanıyacağına ilişkin taahhütte bulunması kuralı. İki ya da daha fazla ülke arasında varılan anlaşma gereğince, tarafların diğer ülkelere tanıdıkları gümrük tarifesi avantajlarını birbirlerine de tanımalarını öngören, söz konusu ülkelerin birbirlerine karşı tarife ayırımcılığı yapmalarını önlemeye yönelik ilke. Daha önceleri GATT, 1995’ten itibaren DTÖ şemsiyesi altında yürütülen çok taraflı ticaretin serbestleştirilmesi müzakerelerinin temel kuralı budur.

İngilizcesi:
most favored nation clause