1. Üretim, tüketim veya bir ihtiyacın giderilmesinde kullanılmanın gerekliliklerinden öte, uyum, içdüzen, insan algılarına çekici görünme gibi özelliklere sahip olma durumu. 2. Sanata konu olan güzelliğin incelendiği felsefe dalı.

İngilizcesi:
aesthetics