Tekamül, mükemmelleşme. Basit, sade ve biçimsiz olandan, belirgin ve karmaşık olana, ilkelden mükemmele doğru doğrusal, düzenli ve ilerlemeci nitelikteki değişim. Evrilme, bir halden başka bir hale başkalaşarak geçme.

İngilizcesi:
evolution