GSMH. Bir ülke vatandaşlarının belirli bir dönemde (örn. 1 yıl) ürettiği nihai mal ve hizmetlerin toplam piyasa değeri. Ülke içerisinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam değerine dış ekonomik ilişkilerden elde edilen net döviz kazancının eklenmesi ile elde edilen hasıla. Matematiksel olarak, GSMH=GSYH+Net Dış Alem Faktör Gelirleri. GSMH’dan amortismanların çıkarılmasıyla SMH; SMH’dan dolaylı vergilerin çıkarılmasıyla milli gelir; ondan SGK kesintileri ve dağıtılmayan kârlar düşülüp sübvansiyonların ilave edilmesiyle kişisel gelir; kişisel gelirden doğrudan vergilerin çıkarılmasıyla da harcanabilir kişisel gelir bulunur.

İngilizcesi:
gross national product/GNP