Tam kamusal veya yarı kamusal özelliği olan veya özel mal niteliğinde olmasına rağmen piyasa kurallarına göre fiyatı oluşmayan mal veya hizmetlerin, piyasa fiyatı oluşan benzer mal ve hizmatlerin fiyatına kıyasla hesap edilen fiyati. Gölge fiyat, satış fiyatının altında veya üstünde olabilir. Örn. Belediyenin alt gelir gruplarını desteklemek amacıyla maliyetleri altında bir fiyata sattığı içme suyunun piyasa şartlarında üretilmesi halindeki gölge fiyatı satış fitanın üstünde olurken; tekel oluşturulduğu için yüksek kar oranı ile satılan bir ürünün rekabetçi koşullarda oluşacak gölge fiyatı da gerçekleşen fiyatın altında olur.

İngilizcesi:
shadow price