Bir olgu, kavram veya anlatımın kaplamına giren bir nesne, kavram veya olgunun sahip olduğu özellikler. bkz. kaplam.

İngilizcesi:
intension