siyasal küreselleşme

« Sözlük Dizinine Dön

Siyasal sınırların bir devlete belirli bir toprak parçası üzerinde mutlak egemenlik sağlama gücünü yitirmesi; yönetim sistemlerinin karşılıklı etkileşiminin artması; demokrasi, insan hakları ve özgürlükler temelinde dış müdahalelerin yoğunluk kazanması; dil, din, etnik köken, bayrak vb. siyasal-kültürel semboller düzeyinde monolitik, tektipçi bir yapıya dayanan ulus-devletin eski önemini kaybederek, uluslararası üst kuruluşların öne çıkması süreci. bkz. küreselleşme.

İngilizcesi:
political globalization
« Sözlük Dizinine Dön