sol

« Sözlük Dizinine Dön

Sağ ile karşılaştırmalı olarak kullanılan ve yaşamı kolaylaştırmanın yolunun, değişim ve ilerlemenin önündeki engelleri kaldırmak olduğunu savunan siyasal ideolojilerin genel adı. bkz. sağ, yeni sağ, yeni sol.

İngilizcesi:
left
« Sözlük Dizinine Dön