takas ekonomisi

« Sözlük Dizinine Dön

Trampa ekonomisi. Mal ve hizmetlerin bir değişim aracı kullanılmaksızın doğrudan birbiriyle değiştirildiği, mübadelenin takas biçiminde gerçekleştiği ekonomi. bkz. para ekonomisi.

İngilizcesi:
barter economy
« Sözlük Dizinine Dön