zaman

« Sözlük Dizinine Dön

Hareketi ve oluşu çevreleyen, varoluşun içinde cereyan ettiği kozmik süreç. bkz. mekan, niceliksel zaman, niteliksel zaman.

« Sözlük Dizinine Dön