antlaşma

« Sözlük Dizinine Dön

Devletler arasında yazılı, uluslararası hukuk uyarınca yükümlülükler doğuran, var olan yükümlülükleri değiştiren veya sona erdiren bir istek birleşmesi; resmiyet ve bağlayıcılığı yüksek uzlaşma belgesi.

İngilizcesi:
treaty
« Sözlük Dizinine Dön