belirlenemezcilik

« Sözlük Dizinine Dön

Zorunsuzluk, indeterminizm. Determinizmi reddederek evrende meydana gelen her şeyin değişmez yasalarla açıklanamayacağını, nedensellik yasasına bağlı olmadan gerçekleşen olay, olgu ve süreçlerin de bulunabileceğini, insan iradesinin her zaman neden-sonuç zincirine bağlı olarak çalışmadığını ileri süren görüş. bkz. determinizm.

İngilizcesi:
indeterminism
« Sözlük Dizinine Dön