beyin göçü

« Sözlük Dizinine Dön

Genellikle azgelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru olmak üzere, yaşanılan ortamdaki imkânsızlıklar, gelir düzeyinin düşüklüğü, rahat ve verimli çalışma koşullarından yoksunluk gibi nedenlerle nitelikli işgücünün yanı sıra bilim adamı, araştırmacı, sanatçı ve aydınlar gibi yetişmiş beyinlerin bir bölge veya ülkeden diğerine göç etmesi.

İngilizcesi:
brain drain
« Sözlük Dizinine Dön