çıkarım

« Sözlük Dizinine Dön

1. Verilerden sonuç çıkarma işlemi. 2. Doğru olduğu kabul edilen bir veya daha fazla önermeden yola çıkarak, öncekilerin doğruluğuyla sınırlı ve aralarında mantıksal ilişki kurulabilen yeni önermeler üretme süreci. bkz. tümevarım, tümdengelim.

İngilizcesi:
inference
« Sözlük Dizinine Dön