kayıtsızlık eğrisi

« Sözlük Dizinine Dön

Farksızlık eğrisi. Eş-fayda eğrisi. Belirli bir gelir düzeyinde belirli bir mal ya da hizmet paketinin tüketiciye aynı tatmin düzeyini sağlayan farklı bileşimlerinin geometrik yeri. Farklı tatmin düzeylerini gösteren çok sayıda kayıtsızlık eğrisinin bir araya getirilmesiyle oluşan eğriler topluluğuna kayıtsızlık paftası; ordinal fayda anlayışına uygun olarak tüketici dengesinin açıklanmasına da kayıtsızlık analizi denir. Kayıtsızlık eğrileri birbirini kesmezler; orijine göre dışbükey (konveks)’dirler; orijinden uzaklaştıkça daha yüksek bir fayda düzeyini temsil ederler.

« Sözlük Dizinine Dön