lisans

« Sözlük Dizinine Dön

Herhangi bir işin, ticari işlemin ya da bir eylemin yapılabileceğine ilişkin, resmi otorite yahut söz konusu işle ilgili en yetkili örgüt tarafından verilen izin veya yetki belgesi. Bu çerçevede, normal fakülte veya yüksek okul öğrenimi sonunda verilen diploma derecesine öğrenim lisansı; bir malın ihraç veya ithali için resmi makamlardan alınması gerekli izin belgesine ticaret lisansı denir. Ayrıca sınai, ticari, turistik vb. faaliyetlerde patenti başkasına ait bir malı üretmek, bir imkânı kullanmak veya bir teknik yöntemden faydalanmak üzere alınmış izne de lisans denmektedir.

İngilizcesi:
license
« Sözlük Dizinine Dön