liyakat sistemi

« Sözlük Dizinine Dön

İstihdam edilecek kişilerin, kişisel dostluk, aynı partiden olma veya aynı siyasi görüşü paylaşma, soyluluk vb. ölçütlere göre değil; görevin gerektirdiği yeterlilik, nitelik ve yeteneklerin ölçüldüğü, aynı şartları taşıyan herkesin katılımına açık olarak yapılan sınav yoluyla belirlendiği sistem. İnsanların soy-sop, kan bağı ya da yandaşlık veya sadakat derecesine göre değil, sahip olduğu eğitim, diploma, yabancı dil, beceri, tecrübe vb. niteliklere, yani ehliyet ve liyakate göre belirli görevlere, makam ve mevkilere getirildiği sistem.

İngilizcesi:
merit system
« Sözlük Dizinine Dön