meşruiyet bunalımı

« Sözlük Dizinine Dön

Bireylerin kanun, kural veya kararların doğru veya uygun olduğu inançlarının aşınması veya yok olması sonucu, kendilerini o kurallara uyma konusunda zorunlu hissetmemeye başlamalarıyla ortaya çıkan belirsizlik durumu. bkz. meşruluk.

İngilizcesi:
legitimacy crisis
« Sözlük Dizinine Dön