metodolojik ikicilik

« Sözlük Dizinine Dön

Yöntembilimsel ikicilik. Metodolojik düalizm. Doğal bilimlerle sosyal bilimlerin konu edindikleri olgu ve ilişkilerin niteliğinin birbirinden farklı olduğu, bu farklılığın aynı bilimsel yöntemi kullanmayı imkansız kıldığı, dolayısıyla doğal bilimlerin yöntemleriyle sosyal olguların anlaşılamayacağını, sosyal bilimlerin doğal bilimlerden daha farklı yöntemler kullanmak zorunda olduklarını savunan yöntem anlayışı. bkz. metodolojik tekçilik.

İngilizcesi:
methodological dualism
« Sözlük Dizinine Dön