sınıf sistemi

« Sözlük Dizinine Dön

Toplumsal gruplar arasındaki hiyerarşi veya sıralamanın, kişilerin yetenek ve gayretlerine bağlı olarak elde edilen kazanılmış statülere göre oluştuğu toplumsal tabakalaşma sistemi. bkz. tabakalaşma, kast sistemi, kölelik, feodalizm.

İngilizcesi:
class system
« Sözlük Dizinine Dön