sınıf mücadelesi

« Sözlük Dizinine Dön

Üretim sürecine emeği ile aktif olarak katılan fakat üretim araçlarının mülkiyetine sahip olmayan sınıf ile, üretim araçlarının mülkiyetini elinde bulunduran sınıf arasındaki yapısal çıkar çatışmasının yarattığı, sömüren ve sömürülen mücadelesi. Marksist öğretinin bu temel tezine göre, tüm insanlık tarihi, değişik düzeylerde yapılagelen sınıf mücadelelerinin tarihinden ibarettir.

İngilizcesi:
class struggle
« Sözlük Dizinine Dön