sünnilik

« Sözlük Dizinine Dön

Hz. Muhammed’den sonra hilafetin kime ait olması gerektiği tartışmasında, bunun ehl-i beyt olan Hz. Ali ve onun soyundan gelenlere ait olması gerektiğini savunan Şiilere karşı, fiili tarihsel pratiğin uygunluğunu kabul etmiş, tarih boyunca genel olarak muhalefette kalan Şiiliğin aksine iktidarlara yakın olmuş, anarşi ve kaosa düşmektense baskıcı yönetimlere razı olunmasını yeğlemiş İslami gelenek.

İngilizcesi:
sunniism
« Sözlük Dizinine Dön