tarife dışı engeller

« Sözlük Dizinine Dön

Gümrük tarifeleri dışında uluslararası mal ve hizmet akımını sınırlamaya yönelik ithalat kotaları, teknik standartlar, kambiyo denetimi, telafi edici vergiler, ithalat teminatları veya yerli üretimin sübvanse edilmesi.. gibi araçlar yahut politikalar.

İngilizcesi:
non-tariff barriers
« Sözlük Dizinine Dön