tasarruf paradoksu

« Sözlük Dizinine Dön

Tasarruf çelişmesi. Gelir düzeyindeki değişmelerin yatırımları etkilediği bir ekonomide, bireylerin belirli bir gelir düzeyinde topluca daha fazla tasarrufta bulunmak istemelerinin, son tahlilde denge gelir düzeyi ve toplam tasarrufları azaltıcı bir sonuç doğurması. Buna göre, tasarrufların artması tüketim harcamalarını azaltır, bu durum yatırımcıların gelir düzeyini düşürür, düşük gelir düzeyi daha az yatırıma, bu da daha az gelire, dolayısıyla da daha az tasarruf potansiyeline yol açacaktır. Tasarruf paradoksu bireysel düzeyde doğru olan bir şeyin toplumsal düzeyde doğru olmayabileceğinin bir örneğidir. bkz. terkip yanılgısı.

« Sözlük Dizinine Dön