dual ekonomi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Birden çok üretim tarzına ait özellikleri içeren yapı ve ilişkilere sahip toplumsal formasyon. 2. Her birinin değişik toplumsal ve birbirinden kısmen bağımsız tarihsel süreçleri, kendilerine özgü iç dinamikleri ve kurumları olan iki ayrı sektörün, içinde birlikte varlığını sürdürebildiği ekonomik sistem. Genellikle geleneksel ve modern sektörlerin bir arada bulundukları toplumsal formasyonlar için kullanılır.

İngilizcesi:
dual economy
« Sözlük Dizinine Dön