elit

« Sözlük Dizinine Dön

Seçkin. 1. Bir toplumda itibarlı ve etkin mevkilerde bulunan ve toplumun eğitim, ekonomi, siyaset, askeriye, din, sanat vb. alanlarıyla ilgili etkinliklerin denetimini elinde tutan azınlık. 2. Bir grubun içinde yönlendirici gücü elinde tutan ve üstün özellikler atfedilen kişi veya kişiler. 3. Bir toplumda sayıları az, değer verilen şeyleri denetiminde tutan ve bu sayede başkalarının hayatını şekillendirebilen kişilerden her biri. bkz. halk, elitizm, elit dolaşımı, popülizm, iktidar seçkinleri.

İngilizcesi:
elite
« Sözlük Dizinine Dön