hisse senedi

« Sözlük Dizinine Dön

Pay senedi. 1. Bir sermaye şirketinin kuruluşuna, ister para ister mal koyarak katılan her şahsa, yaptığı bu katkı karşılığında verilen senet. 2. Sermayesi paylara bölünmüş ticari ortaklıklar tarafından çıkarılan, şirket sermayesinin birbirine eşit paylara bölünmüş dilimlerinden her birini temsil eden, ortaklığın sahip olduğu sermaye üstünde tek ve bölünmez bir hak sağlayan ve sahiplerinin sorumluluğunun, üstünde yazılı değerle sınırlı olduğu, isme yahut hamiline yazılı olabilen menkul değer.

İngilizcesi:
equity share
« Sözlük Dizinine Dön