kanun

« Sözlük Dizinine Dön

1. Düzenliliğin sürekli ve istikrarlı durumu. 2. Yasa. Yasama organları tarafından çıkarılan, toplumsal yaşamı ve insan etkinliklerini düzenlemeyi, denetlemeyi amaçlayan, kamu otoritesinin yaptırım gücüyle uygulanan bağlayıcı kural. bkz. hukuk. 3. Doğadaki olaylar arasında görülen ve sürekli tekrarlanan ilişki. bkz. bilimsel kanun.

İngilizcesi:
law / act
« Sözlük Dizinine Dön