karşılıklılık

« Sözlük Dizinine Dön

Mütekabiliyet. 1. Aynı derecede veya aynı ölçüde olacak biçimde, olumlu olana olumlu, olumsuz olana da olumsuz tepki veya karşılık verilmesi. 2. Bir ilişkinin, ilişkiye taraf olan birden fazla tarafın çıkarlarının birbirine bağlı olması, tek taraflı çıkar veya zararın söz konusu olmaması durumu.

İngilizcesi:
reciprocity
« Sözlük Dizinine Dön