Devlet veya kamusal otoritenin dışında kişilerin üretim, tüketim ve mübadele faaliyetleri. bkz. kamu sektörü.

İngilizcesi:
private sector