sömürü

« Sözlük Dizinine Dön

1. İstismar. Kötüye kullanma. Başkasının sırtından geçinme. Bir olgu, nesne veya değerin; siyasal, ekonomik veya ticari çıkar sağlamak amacıyla görsel veya işitsel yollarla kullanılması. 2. Güçlünün, zayıfın ürün veya emeğine el koyarak onu kendine mal etmesi. 2. Başkalarının güçsüzlüğünü fırsat bilerek onlara ait değerlere el koyma, haksız gelir sağlama.

« Sözlük Dizinine Dön