Hasan Ali Yücel
Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli eğitim bakanı Hasan Âli Yücel hakkında etraflı bir biyografi. Yücel’in özdeşleştiği etkili bakanlık icraatı, başta hümanist kültür mirasıyla ilgili çeviri seferberliği ve Köy Enstitüleri tecrübesi, kitabın uzun bir bölümünü oluşturuyor. Fakat sadece o değil. Yücel’in milliyetçilik anlayışı, Kemalizm yorumları, dindarlığı anlama ve yaşama biçimi, geniş yer tutuyor. Bu arada onun üslûbuna ve meşrebine özel bir ilgiyle eğilerek... Hasan Âli Yücel’in düşman imgesi olarak, anti-komünist tehdit ve nefret söyleminin gözde bir…

Hasan Ali Yücel, tek parti döneminin en tartışmalı siyasi figürlerinden, adı köy enstitüleri ile özdeşleşen, 1930 ların başından 1940’ların ortalarına kadar siyasette hep ön planda olmuş unutulmaz milli eğitim bakanı. Cumhuriyet döneminin simgelerinden, yeni rejimin milli eğitim politikalarının sadık ve inançlı uygulayıcısı. Batı klasikleri de onun döneminde tercüme edilmiş. Kitap, Tanıl Bora’nın titiz ve coşkulu çalışmasının sonucunda elimize ulaşan bir Hasan Ali Yücel Biyografisi. Yücel’in kişiliği kadar, Kemalizm, Cumhuriyetin eğitim politikaları, köy enstitüleri, komünizm iddiaları gibi başlıklar altında yalnız bir biyografi değil tarihimizden de bir kesit. İletişim yayınları, 2021, birinci baskı, 532 sayfa.