çift-kör deney

« Sözlük Dizinine Dön

Bir kontrol ve deney grubunun yer aldığı sosyal deneyde, katılımcıların da deneyde görev alan yetkililerin de kimin kontrol grup, kimin deney grubunda yer aldığını bilmemelerini temin edecek biçimde tasarlanan deney. Yeni geliştirilen ilaçların etkilerinin ölçülmesini amaçlayan deneylerde bu yöntem sık kullanılır. Bu amaçla ilacın ve hiçbir şekilde ilaç etkisi olmayan ama ilaç süsü verilmiş ürünün deneye katılan hiç kimse tarafından bilinmemesini sağlamak için deney ve kontrol grubundakiler hangi grupta olduklarını bilmezler. Böylece ilacın gerçek etkisi tespit edilmeye çalışılır.

İngilizcesi:
double-blind experiment
« Sözlük Dizinine Dön