Eş’arilik

« Sözlük Dizinine Dön

Adını kurucusundan alan itikadi İslam mezheplerinden biri. Allah’a iman konusunda sadece kalp ile tasdik etmenin yeterli olduğunu; imanın artıp azalabilir bir nitelik taşıdığını; Allah’ın hem kendisinin aynı olmayan, hem de kendinden gayri olmayan sıfatlarının bulunduğunu; insan aklının yalnız başına doğru bilgiye ulaşamayacağından dolayı vahiy olmadan ontolojik anlamda sorumluluğunun da olmayacağını; kendisine vahiy ulaşan insanın sorumlu olmasının nedeninin de ancak cüzi (göreli) irade ile açıklanabileceğini; evrenin yapıtaşlarını oluşturan cevherlerin var olma ve varlıklarını devam ettirebilmelerinin Allah’ın onları her an var edip etmemesine bağlı olduğunu savunan itikadi mezhep. bkz. Maturidilik.

İngilizcesi:
Esh’ariyyah
« Sözlük Dizinine Dön