kişi başına düşen GSYH

« Sözlük Dizinine Dön

Bir ülkede bir yılda üretilen gayri safi yurtiçi hasıladan kişi başına düşen ortalama pay. Aslında teknik olarak aynı şey olmasa da, kişi başına GSYH yerine “kişi başına düşen milli gelir” de denmektedir. Bu rakam ortalama bir rakam olup, belirli bir dönemde bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplamının o ülkede yaşayan nüfusa bölünmesiyle elde edilir.

İngilizcesi:
GDP per capita/per capita income
« Sözlük Dizinine Dön