kollektif şirket

« Sözlük Dizinine Dön

Şahıs şirketi. İki ya da daha fazla gerçek kişi tarafından ortak bir ticaret unvanı ile işletilmek amacıyla kurulan, ortaklardan tümünün şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumlu oldukları, tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketi.

İngilizcesi:
private company/ordinary partnership/unlimited company
« Sözlük Dizinine Dön